گروه کوهنوردی دبرار سوادکوه
D E B R A R G R O U P S A V A D K O O H 
قالب وبلاگ
چت باکس


عکس

در تاريخ 08/10/91 در يک روز آفتابي طبق هماهنگي و برنامه ريزي خارج از برنامه براي بالا بردن سطح آمادگي اعضا جمعه ساعت 6:10 دقيقه حرکت با 17 نفر که 5 نفر بانوان و 12 نفر آقايان و 2 کودک خردسال به نامهاي آرمين جعفري و مليکا ملک زاده شرکت کردند ساعت 7:40 دقيقه به اول جاده خطير کوه رسيديم بعد از پارک اتومبيلها به سمت روستاي کمرپشت حرکت کرديم ارتفاع روستاي دوآب که مبدا حرکت بود 836 متر از سطح دريا بود مسير جاده پوشيده از يخ وبرف بود ساعت 8:45 دقيقه مسير 70 کيلومتري را به روستاي کمرپشت که ارتفاع آن 1530 متر بودرسيديم صبحانه را در آنجا خورديم و به راه خود ادامه داديم هر چه به سمت عباسعلي پيش مي رفتيم ارتفاع برف بيشتر مي شد که از 20 سانتي متر شروع و به 45 سانتي متر رسيده بود ساعت 11:40 دقيقه مسير جنگلي را طي کرديم و به سمت عباسعلي روانه شديم وزش باد که سرعت آن زياد بود سرعت ما را کند مي کرد ساعت 12:40 دقيقه به امامزاده عباسعلي رسيديم ارتفاع برف در اين دامنه بيش از 60 سانتي متر بود بعد از صرف ناهار و تميز کردن امامزاده و گرفتن عکس هاي يادگاري ساعت 13:50 حرکت به سوي روستاي کمرپشت را آغاز کرديم ساعت 15:30 دقيقه به روستاي کمرپشت رسيده و از آنجا به محل استقرار اتومبيلها رفتيم که ساعت 16:30 دقيقه بود کل طول مسير طي شده 16580 متر برفي بود اعضا تا دو هفته ديگربراي صعود قله اتابک با يکديگر خداحافظي کردند.

سرپرست گروه کوهنوردي د برار سوادکوه

بختيار قلي نژاد

تهيه گزارش

محسن ملک زاده کبريا


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه هشتم دی 1391 ] [ 14:54 ] [ مدیر گروه ]

عکس

در تاريخ 01/10/91 گروه کوهنوردي به علت برف فراوان و بهمن گير بودن قله خرونرو ترجيح داديم که قله اسپه تيز که درارتفاع 2920متر اول قله خرونرو از مسير دشت تارو وجود داشت برويم ساعت 5:30 دقيقه  در محل اجتماع جمع شده و به سمت روستاي آريم حرکت را آغاز کرديم ساعت 7:25 دقيقه به روستاي آريم رسيديم از روستاي کنگلو به آريم جاده کاملا پوشيده از برف بود اعضا در اين صعود متشکل از هفت نفر از آقايان و يک نفر از بانوان بودند  ارتفاع برف در روستاي آريم 30 سانتي متر و ارتفاع آن از سطح دريا 2189 متر بود حرکت را به سمت قله اسپه تيز آغاز کرديم که در مسير درختچه هايي همچون ازگيل- وليک و گوجه سبز داشته که هرچه به سمت اسپه تيز پيش مي رفتيم ارتفاع برف بيشتر مي شد همچنين در طول مسير رد پاي حيواناتي مانند:خرس- بز کوهي روي برف مشخص بود ساعت 8:30 دقيقه به ديواره ي صخره اي که ارتفاع آن به 100 الي 150 متر بود رسيديم که مخصوص تمرين صخره نوردي بود ساعت 10:10 دقيقه از دشت تارو که ارتفاع برف در آنجا 65 سانتي متر که در ارتفاع 2570 متر بود عبور کرده و به قله اسپه تيز رسيديم بعد از کمي استراحت و تبريک صعود عکسهاي يادگاري گرفته ساعت 12:20 دقيقه به سمت روستاي آريم حرکت کرديم ساعت 14:40 دقيقه به روستاي آريم رسيديم طي مسير طي شده 14 کيلومتر برفي بود سوار اتومبيل شده و با يکديگر تا صعود بعدي خداحافظي کرديم.

سرپرست گروه کوهنوردي د برار سوادکوه

بختيار قلي نژاد

تهيه گزارش

محسن ملک زاده کبريا


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه یکم دی 1391 ] [ 14:52 ] [ مدیر گروه ]

1  136

در تاريخ 14/09/91 طي مشورتي که با اعضاي گروه شد تصميم گرفتيم که در روز جمعه ساعت 6:30 دقيقه حرکت را به سمت روستاي بايعکلا شروع کرديم ساعت 7:50 دقيقه به رجه رسيديم که به علت برف ويخ زدگي جاده ها ماشين ها قادر به ادامه حرکت نبودند اتومبيل را پارک کرده بسمت روستاي بايعکلا حرکت کرديم ساعت 9:10 دقيقه به بايعکلا که چهار کيلومتر پياده روي کرده بوديم رسيديم که جاده را کاملا برف پوشانده بود اعضاي گروه در اين صعود 31 نفر بودند که متشکل از 16 نفر آقايان و 15 نفر بانوان بودند که خردسالاني چون امير حسين ملک زاده کبريا- کتايون باب اله زاده- مهرشاد عابدي- رومينا و رهام صادق نژاد- مليکا ملک زاده شرکت داشتند اول مسير بايعکلا به قله د برار اعضاي بعد ازبستن گتر حرکت را آغاز کردند که ارتفاع آن به 15 سانتي متر بود ساعت 10:30 دقيقه اعضاي گروه روي برف هايي که ارتفاع آن به 30 سانتي متر مي رسيد صبحانه خوردند ساعت 12:10 دقيقه به قله رسيديم ارتفاع برف به 40 سانتي متر رسيده بود و تولد اميرحسين ملک زاده کبريا را اعضاي گروه در نوک قله د برارجشن گرفتن که باعث خوشحالي زياد او شد بعد از کمي استراحت و صرف ناهاروگرفتن عکسهاي يادگاري حرکت به روستاي بايعکلا را آغاز کرديم که ساعت 15:10 دقيقه به بايعکلا رسيديم که برف شروع به باريدن کرده بود پياده تا رجه که اتومبيلهايمان در آنجا بود رسيديم ساعت 16:10 دقيقه بود طول مسير حرکت تا اتومبيلها 15 کيلومتر بود در آنجا اعضاي گروه تا برنامه بعدي با يکديگر خداحافظي کردند.

سرپرست گروه کوهنوردي د برار سوادکوه

بختيار قلي نژاد

تهيه گزارش

محسن ملک زاده کبريا


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ سه شنبه چهاردهم آذر 1391 ] [ 8:48 ] [ مدیر گروه ]

palang dare 91

طبق برنامه در تاريخ 10/09/91 گروه در محل مورد نظر جمع شده با گروه هاي سياوش و ونوشه حرکت را ساعت 6:20 دقيقه با دو دستگاه ميني بوس به پلنگ دره آغاز کرديم ساعت 7:10 دقيقه بهپلنگ دره رسيديم در اين صعود 42 نفر شرکت کردند که آقايان25 نفر و بانوان17 نفر بودند در اينجنگل نوردي از شمال غربي پلنگ دره شروع شد که در اين مسير را براي اولين بار آغاز کرديم دراين برنامه خردسالاني چون امير حسين ملک زاده کبريا- کتايون باب اله زاده- فاطمه نوري- مليکا ملک زاده- داود اياسه- مهرشاد عابدي شرکت داشتند ساعت 10:20 دقيقه به تختي بالاي پلنگ دره رسيديم بعد ازصبحانه حرکت را آغاز کرديم که تا ساعت 19:35 دقيقه در مسير جنگل به مقصد نرسيديم کل مسيري را که طي کرديم 24 کيلومتر و دويست و شصت متر بود که از ارتفاع 240 متر تا 1100 طي شد ساعت 19:40 دقيقه با يکديگر تا برنامه بعدي خداحافظي کرديم و سوار ميني بوس شديم و به خانه برگشتيم.

سرپرست گروه کوهنوردي د برار سوادکوه

بختيار قلي نژاد

تهيه گزارش

محسن ملک زاده کبريا


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه دهم آذر 1391 ] [ 8:45 ] [ مدیر گروه ]

طبق برنامه صعود خانوادگي گروه د برار سوادکوه در يک روز آفتابي در تاريخ 19/08/91 در يک صبح زيبا فصل پاييز آغاز شد اعضاي گروه ساعت 6:30 دقيقه در محل تجمع گروه به سمت ارفعده حرکت را آغازکرديم تعداد شرکت کننده در اين برنامه جمعا 31 نفر بودند که آقايان 20 نفر و بانوان 11 نفر بودند در اين صعود نونهالاني همچون اميرحسين ملک زاده کبريا-بابک خسروي زيولائي-مهرشاد عابدي-مليکا ملک زاده - رهام و رومينا صادق نژاد-ياسمين و يگانه دانشمند براي  چندمين بار پا به ورزش زيباي کوهنوردي گذاشتند که از طرف اداره آموزش و پرورش شيرگاه مورد تشويق قرار گرفتند که به نوبه خود از اداره فوق کمال تشکر را داريم گروه ساعت 8:10 دقيقه به ارفعده که ارتفاع آن به 1460 متر از سطح دريا مي باشد رسيده بعد از پارک کردن اتومبيلها به سمت پرو حرکت کرديم در مسير ديگر گروههاي کوهنوردي از جمله گروه کوهنوردي فيروزکوه را ديديم که همپاي اعضاي گروه ها به سمت پرو حرکت مي کردند که ساعت 10:30 دقيقه با طي مسير 6 کيلومتر به پرو رسيديم منطقه اي که سرچشمه آب روستاهاي ارفعده و دوآب مي باشد رسيديم لذا  با کمي استراحت و جمع آوري زباله اطراف و صرف ناهار و انداختن عکس هاي يادگاري از منطقه فوق ساعت 14 بعد از ظهر را براي برگشت انتخاب و آغاز نموديم که پس از سپري کردن از دل جنگل هاي زيباي پاييزي منطقه راس ساعت 15:30 تمام گروه به سلامت به ارفعده رسيده و تا برنامه بعدي و صعود ديگر از همديگر جدا شده وخداحافظي کرديم.

سرپرست گروه کوهنوردي د برار سوادکوه

بختيار قلي نژاد

تهيه گزارش

محسن ملک زاده کبريا


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه نوزدهم آبان 1391 ] [ 11:0 ] [ مدیر گروه ]

برنامه گروه کوهنوردي د برار سوادکوه با يک هفته تاخير در تاريخ 12/08/91 از مسير آلاشت آغاز شد اعضاي گروه در اين صعود که از قبل انتخاب شدند چون مسير براي اولين بار نشان گذاري مي شد سعي کرديم که اعضا قوي تر باشند تا به مشکل برنخوريم تعداد شرکت کننده در اين برنامه 9 نفربودند که متشکل از 2 تعداد بانوان و 7نفر از آقايان بود ساعت 4:30 دقيقه به سمت آلاشت حرکت کرديم که اين برنامه دو روزه را يک روزه انجام بدهيم ساعت 6:30 دقيقه به اول آلاشت به نام منطقه کاربار رسيديم و بچه ها کوله ها را گرفته حرکت را از مسير برق فشار قوي که از نيروگاه  نکا به تهران مي رود را شروع کرديم ارتفاع از منطقه 1870 متر بود ساعت 6:50 دقيقه به روستاي گليون رسيديم که ارتفاع آن 1320 متر بود از آنجا امامزاده دختر پاک معلوم بود و شغل مردم روستا دامپروري بود روستاي گليون را رد کرده که به جاده آپون به چرات گذرانده و به رودخانه پرآبي که از روستاهاي انند و چرات سرچشمه گرفته به رودخانه تالار و از آنجا به درياچه خزر مي ريزد طي نموديم ارتفاع رودخانه از سطح دريا 1038 متر بوده اعضا از رودخانه رد شده به شيب 45 تا 60 درجه حرکت را ادامه دادند ساعت 8:20 دقيقه در ارتفاع 1172 متر صبحانه خورده و به راه خود ادامه داديم فصل پائيز طبيعت جنگلي را خيلي زيبا کرده بود در هيچ تابلو نقاشي عکسهايي به اين زيبايي را نمي توان ديد درختان جنگلي ميوه هاي فراوان داشت که مي توان از ميان آنها ازگل-وليک- زرشک- تلکا را نام برد ارتفاع از سطح دريا 1779 متر بود و به روبروي شهر آلاشت رسيديم که روستاهايي همچون گليون- شهريارکلا- سرين- لرزنه- سياه کوه- پرچمان-شلفين خرونرو-قدمگاه ارفع کوه و درمسير جنوبي روستاي پالند- تيلم- اراته بن-دراسله و ديگر روستاها با چشم اندازي زيبا قابل مشاهده بودند به سمت پائين که آن روستاها بودند حرکت حرکت کرديم که ساعت 12:50 دقيقه براي ناهار و استراحت کوتاه توقف کرديم و عکسهاي يادگاري گرفتيم متاسفانه هوا طوفاني شده اعضاي گروه تصميم گرفتن تا روستاي اراته بن بيشتر پيش نروند لذا با هماهنگي اتومبيلها را به اراته بن آورده که ساعت 15:10 دقيقه از اراته بن به سمت به شيرگاه حرکت کرده اعضاي گروه تا صعود بعدي از يکديگر خداحافظي کردند همه اعضاي گروه اين صعود را به شهردار وشوراي شهر آلاشت و اهالي فهيم آلاشت تقديم کردند.


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه دوازدهم آبان 1391 ] [ 11:6 ] [ مدیر گروه ]

اولين برنامه شش ماه دوم گروه کوهنوردي د برار سوادکوه به ترز شيرگاه بود که با همکاري گروههاي کوهنوردي  تهران و اسلامشهر برگزار گرديد که در اين صعود 76 نفر شرکت کننده داشت که 50 نفر آقايان و26 نفر بانوان بودند در روز جمعه 21/07/91 ساعت 7:10 دقيقه گروههاي تهران و اسلامشهر به شهر شيرگاه آمده و به محل تجمع که محله  زيولا بود رسيدند ضمن خير مقدم به اعضاي گروه حرکت به سوي ترزرا ازمسيرزيولا آغاز کرديم که ازمسيرهاي 1)پائين خرمندي سرا2)بالا خرمندي سرا3)واوانک4) خرابه واوانک که در آنجا دره کم آبي بود که ما ساعت 8:40 دقيقه به آنجا رسيديم و کوهنوردان صبحانه خورده و به مسير خود ادامه داديم و از آنجا به سربالايي تند 5)ويارسره6)بالا ويارسره7)لوشکا رسيديم که ساعت 11:40 دقيقه بود گروهها براي صرف ناهار و استراحت تا ساعت 14:30 دقيقه اتراق کردند و به راه خود ادامه داده تا به ارتفاع ترز رسيديم که از سمت شمال سد البرز مشخص بوده و سمت جنوب غربي شيرگاه واقع مي شد و بعد از گرفتن عکسهاي يادگاري و تبريک صعود از مسير ديگري به سمت زيولا را آغازنموديم که از جمله مسيرهاي 1) ترز2) لوشکا 3) بالا ويارسره4) دعوايي 5)رفسر6)بالا خرمندسرا 7)پائين خرمندي سرا 8) و محله زيولا جاي استقرار ماشينها رسيديم در اين صعود که گروه د برار سوادکوه ميزبان بود 26 نفر شرکت کرده بودند نونهالاني همچون اميرحسين ملک زاده کبريا(7سال) رومينا صادق نژاد (9ساله) مليکا ملک زاده (10ساله) و رهام صادق نژاد و مهرشاد عابدي بودند که که قابل توجه اداره ورزش و جوانان و آموزش و پرورش شيرگاه که در اين سنين کم کوهنوردي را و پا به پاي اعضاي گروه اين صعود را با موفقيت به اتمام رسانده گروه کوهنوردي اين صعود را  تقديم به هيئت کوهنوردي اسلامشهر خصوصا آقاي قهرمان نصراللهي و شهردار و شوراي مردمي شيرگاه کرده است که ساعت 17:30 دقيقه اعضاي گروه د برار سوادکوه با گروهها خداحافظي کرده و آرزوي موفقيت هرچه بيشتر آنان را از خداوند منان خواستاريم0

سرپرست گروه کوهنوردي د برار سوادکوه

بختيار قلي نژاد

تهيه گزارش

محسن ملک زاده کبريا


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه بیست و یکم مهر 1391 ] [ 15:9 ] [ مدیر گروه ]

بنام خدا

                      صعود به ارفع کوه ارتفاع 2750 متر

 

گروه کوهنوردی د برار سوادکوه بعد از 45 روز وقفه برای صعود برای آماده سازی اعضای گروه برنامه ارفع کوه را که در تقویم شش ماه اول نبود برمامه ریزی کرد تا گروه آماده برای صعود شش ماه دوم بشود طبق تصمیم گیری اعضای گروه صبح 31/06/91 ساعت 5:30 دقیقه با تعداد 16 نفر که از 11 نفرآقایان و 5 نفر بانوان تشکیل شده بود در محل مورد نظر مستقر شده حرکت به ارفع ده را آغاز کردند ساعت 6:50 دقیقه به ارفع ده رسیدیم ارفع کوه در منطقه سوادکوه و در جبهه غربی ارفع ده قرار دارد روستای ارفع ده در 54 کیلومتری شیرگاه و 30 کیلومتری پل سفید و در مسیر فرعی راه ارتباطی به مازندران از طریق جاده فیروزکوه می باشد این منطقه دارای جنگلی متراکم و متنوع با درختهای مانند راش افرا توسکا وملج می باشد جنگلهای بکر در مناطقی که میان بومیان واهالی پرتاس خوانده می شوند دارای مسیرهایی دشوار بوده و به لحاظ قرار گرفتن در ارتفاعی خاص همواره در پوشش ازر مه قرار گرفته داشته و مناظر بدیعی را پدید می آورند در میان این نوع از جنگلها نیز دره های زیبا به همراه نهرها متعدد خودنمایی می کنند ساعت 8:40 دقیقه اعضای گروه به نزدیک یک چشمه و بعد از نیم ساعت استراحت و خوردن صبحانه به راه خود ادامه دادیم ساعت 11 به جان پناه رسیدیم اعضای گروه به یکدیگر تبریک گفتند و عکس یادگاری گرفتند بعد از صرف ناهار و کمی استراحت گروه به ارفع ده حرکت خود را آغاز کرده که ساعت16:10  دقیقه به ارفع ده رسیدند و تا اولین برنامه شش ماه دوم نود و یک با یکدیگر خداحافظی کردند.

رونوشت به:                                               سرپرست گروه کوهنوردی د برار سوادکوه

1)اداره ورزش و جوانان سوادکوه                                        بختیار قلی نژاد

2)هیئت کوهنوردی سوادکوه

3)کارخانجات صنعتی آلاشت

4)گروه دبرار سوادکوه جهت بایگانی

تهیه و تنظیم گزارش:محسن ملک زاده کبریا

 


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه سی و یکم شهریور 1391 ] [ 15:11 ] [ مدیر گروه ]

بنام خدا

                      صعود به ارفع کوه ارتفاع 2750

 

گروه کوهنوردی د برار سوادکوه بعد از 45 روز وقفه برای صعود برای آماده سازی اعضای گروه برنامه ارفع کوه را که در تقویم شش ماه اول نبود برمامه ریزی کرد تا گروه آماده برای صعود شش ماه دوم بشود طبق تصمیم گیری اعضای گروه صبح 31/06/91 ساعت 5:30 دقیقه با تعداد 16 نفر که از 11 نفرآقایان و 5 نفر بانوان تشکیل شده بود در محل مورد نظر مستقر شده حرکت به ارفع ده را آغاز کردند ساعت 6:50 دقیقه به ارفع ده رسیدیم ارفع کوه در منطقه سوادکوه و در جبهه غربی ارفع ده قرار دارد روستای ارفع ده در 54 کیلومتری شیرگاه و 30 کیلومتری پل سفید و در مسیر فرعی راه ارتباطی به مازندران از طریق جاده فیروزکوه می باشد این منطقه دارای جنگلی متراکم و متنوع با درختهای مانند راش افرا توسکا وملج می باشد جنگلهای بکر در مناطقی که میان بومیان واهالی پرتاس خوانده می شوند دارای مسیرهایی دشوار بوده و به لحاظ قرار گرفتن در ارتفاعی خاص همواره در پوشش ازر مه قرار گرفته داشته و مناظر بدیعی را پدید می آورند در میان این نوع از جنگلها نیز دره های زیبا به همراه نهرها متعدد خودنمایی می کنند ساعت 8:40 دقیقه اعضای گروه به نزدیک یک چشمه و بعد از نیم ساعت استراحت و خوردن صبحانه به راه خود ادامه دادیم ساعت 11 به جان پناه رسیدیم اعضای گروه به یکدیگر تبریک گفتند و عکس یادگاری گرفتند بعد از صرف ناهار و کمی استراحت گروه به ارفع ده حرکت خود را آغاز کرده که ساعت 16:10 دقیقه به ارفع ده رسیدند و تا اولین برنامه شش ماه دوم نود و یک با یکدیگر خداحافظی کردند.

رونوشت به:                                               سرپرست گروه کوهنوردی د برار سوادکوه

1)اداره ورزش و جوانان سوادکوه                                        بختیار قلی نژاد

2)هیئت کوهنوردی سوادکوه

3)کارخانجات صنعتی آلاشت

4)گروه دبرار سوادکوه جهت بایگانی

تهیه و تنظیم گزارش:محسن ملک زاده کبریا

 


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه سی و یکم شهریور 1391 ] [ 15:7 ] [ مدیر گروه ]

طبق برنامه گروه کوهنوردی د برار سوادکوه در روز پنجشنبه مورخه 25/03/91 قرار بر این بود راس ساعت 14:00 روز ذکر شده با مینی بوس به تهران عازم شویم اما این امر در ساعت فوق میسر نگردید و با دو ساعت تاخیر ساعت 16:00 با حضور 11 نفر از اعضای گروه حرکت به سمت پایتخت را آغاز نمودیم علی رغم ترافیک جاده و خصوصا مسیرمان به میدان دربند راس ساعت 21:00 به میدان دربند رسیدیم و باز هم به علت شلوغی بدون فوت وقت مینی بوس را ترک نموده و در تاریکی شب پس از طی مسیر کوتاه حرکت را از مسیر ارتفاعات مابین دره اسون-ولنجک را آنالیز و شروع به حرکت کردیم


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و پنجم خرداد 1391 ] [ 9:58 ] [ مدیر گروه ]

طبق برنامه شش ماه اول چهارمین برنامه که در تاریخ پنجشنبه 11/03/91 به مناسبت سوم خرداد آزاد سازی خرمشهر و ارتحال امام خمینی (ره) حرکت به سمت استان اردبیل را شروع کردیم که تعداد افراد در این صعود 15 نفر که متشکل از 8 نفر آقایان و 7 نفر بانوان بودند علی رغم تماسهای فراوان با تربیت بدنی و گرفتن امکانات از قبیل وسیله نقلیه اسکان که متاسفانه هیچ اقدامی انجام نشده بود اعضای گروه در تاریخ 11/03/91 پنجشنبه ساعت 20:10 دقیقه با اتومبیل های شخصی  خود به عشق کوه به سمت مشکین شهر حرکت کردند


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه یازدهم خرداد 1391 ] [ 9:44 ] [ مدیر گروه ]

گروه کوهنوردی دبرار سوادکوه طبق برنامه سومین صعود خود در شش ماه اول سال در تاریخ 28/2/1390 را برنامه ریزی و کارشانسی کرد. مسیر گدوک به چال مش بسته بوده و ناگزیر از مسیر خطیر کوه و روستای کمرود در روز پنج شنبه ساعت 21:10 به منزل حاج اقا محمدی رسیدیم که در تمام صعود های منطقه خطیر کوه روستای کمرود شرمنده ی مهمان نوازی ایشان هستیم  که ما را پذیرا هستند   خانواده ایی که همگی ورزشکار و ورزش دوست بوده و با احترام فراوان اعضای گروه را شیفته خود کردند  بعد از صرف شام و استراحت و برنامه ریزی برای صعود اعضای گروه ساعت 4 صبح بیدار شدند و ساعت 5:10 از مسیر روستای کمرود به دو راهی قله اتابک که 6 :30 بود رسیدیم  از این مسیر به بعد به علت برف در جاده اتومبیل جلو تر نمیرفت  به ناچار اتومبیل را پارک کرده و به مسافت 5 کیلو متر به زیر قله قدم گاه رسیدیم . قله قدمگاه در بعضی از مسیر های برف های یخ زده داشت  سرپرست گروه تصمیم گرفت از مسیر شمال غربی که خطر کمتری گروه را تهدید میکرد صعود نماید .

در دو مکان توقف کرده کمی استراحت و مایعات صرف نمودیم  تا افت فشار اعضای گروه جبران شود و مسیر را سرع تر به قله بپیماییم  در این صعود فشار هوا و ارتفاع کمی هم نورد خرد سال ما خانم ملیکا ملک زاده را خسته کرده بود که به شکر خدا با پایان رسوندساعت ده صبح به قله رسیدیم   اعضای گروه به هم تبریک گفته و پس از استراحت و عکس های یادگاری به پایین قله حرکت کردیم   در مسیری که از شمال شرق می امدیم 5 گروه کوهنوردی که مهم ترین انها گروه ارفع بود که به سمت بالا میرفتند  دیده و پس از احوالپرسی در ساعت 12:10 به پایین قله رسیده  از انجا به سمت پارکینگ اتومبیل ها رقته به روستای کمرود ساعت 13:20 به منزل حاج اقا محمدی رسیدیم پس از صرف ناهار و استراحت تا برنامه بعدی با یکدیگر خداحافظی کردیم.

 


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391 ] [ 15:5 ] [ مدیر گروه ]

 

در يكي از روزهاي فصل بهار كه طراوت خاصي محيط را احاطه كرده است با هماهنگي محيط زيست سوادكوه با گروه د برار سوادكوه كه روز هوا پاك و محيط پاك بود ساعت 5:45 دقيقه در تاریخ 8/2/91 اعضاي گروه د برار سوادكوه بعد از جمع شدن به سمت پشت خدمات كشاورزي حركت كرديم ساعت 6 صبح به محيط بانان خستگي ناپذير رسيديم كه با استقبال آنان مواجه شديم محيط باناني كه از جان خود گذشته تا نسل حيوانات و پرندگان منقرض نشوند با هم به دوراهي پشت خدمات رسيديم و...


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1391 ] [ 11:22 ] [ مدیر گروه ]

طبق برنامه شش ماهه دوم آخرين صعود گروه كوهنوردي د برار سوادكوه روز جمعه تاريخ 19/12/1390 بود در اين صعود 13 نفر كه نه نفر اقايان 4 نفر بانوان بودند شركت داشتند اعضاي اين گروه ساعت 5:30 دقيقه از شيرگاه به سمت آلاشت حركت كردند و ساعت6:15 دقيقه به دوراهي آزادمهر رسيدند و از آنجا به سمت آلاشت كه حدود35 كيلومتر مي باشد حركت كرديم كه ساعت7:30 دقيقه وقتي به آلاشت رسيديم


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 ] [ 8:10 ] [ مدیر گروه ]

طبق برنامه گروه كوهنوردي د برار سوادكوه كه اولين صعود سال 91 در تاريخ 25/01/91 مي باشد صبح ساعت 6 از شيرگاه به سمت كمرپشت حركت كرديم ساعت 7:30 دقيقه به كمرپشت رسيديم تعداد افراد در اين صعود 33 نفر كه آقايان 22 نفر و بانوان 11 نفر بودند گروه بعداز پارك ماشين ها و معرفي افراد و خوشامدگويي براي اولين صعود كه به ياد سروان رشيد اسلام عباد احمدي برگزار شده بود  به دو گروه تقسيم شدند گروه اول از سمت شمال غربي و گروه دوم از شمال شرقي


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و یکم فروردین 1391 ] [ 14:57 ] [ مدیر گروه ]

طبق برنامه شش ماهه دوم در تاريخ 05/12/1390 گروه كوهنوردي دبرار سوادكوه كه شامل 10 نفر آقايان 7 نفر بانوان 3 نفر بودند بعد از جمع شدن اعضاي گروه ساعت6:20 دقيقه حركت از شيرگاه به اوريم را آغاز كردند ساعت 7:45 دقيقه به عبور جاده اوريم رسيديم بعد از سه كيلومتر جاده به علت برف مسدود بود ناچار اتومبيلها را پارك كرده و به سمت روستاي اوريم حركت كرديم هوا آفتابي و صاف بود روستاهاي سوادكوه يكي از ديگري زيباتر هستند كسي نمي تواند بگويد بهترين روستاي سوادكوه كدام است مناطقي زيبا سرسبز با كوههايي استوار مرداني همچون كوه با رويي باز از مهمانان كه شناخت ندارند پذيرائي مي كنند چون اعتقاد دارند كه مهمان با خودش بركت را به خانه هايشان مي آورند برخي از صعود گروه كوهنوردي دبرار همنورداني از شهرهاي ديگر به سوادكوه مي آيند با اين دامداران آشنا مي شوند برخورد پر از محبت آنان باعث غرور و افتخار اعضاي گروه مي باشد ساعت 8:30 دقيقه روستاي اوريم را به سمت قلعه گردن پشت سر گذاشته ارتفاع برف از 30 الي 70 سانتيمتر بود ساعت10:20 دقيقه به قلعه گردن رسيديم بعد از كمي استراحت عكس يادگاري گرفتيم اين صعود را تقديم به آقاي قهرمان نصرالهي كه در كوهنوردي الگوي گروهها و هيئت تهران و اسلامشهر مي باشد و افتخار گروه كوهنوردي دبرار سوادكوه كه مشوق اصلي در تشكيل گروه د برار و پيگير برنامه هاي اين گروه مي باشد روحيات اخلاقيشان انساني كامل با منش پهلواني كه نسبت به هر كوهنوردي احساس مسئوليت كرده و همه اعضاي گروه كوهنوردي د برار ايشان را به عنوان يك الگو در پيشرفت سرلوحه خود قرار مي دهند اعضاي گروه پس از 10 دقيقه مسير فيشين چاله گردنه سر قلعه قلي كردن گوسفند سرا چشمه قلي گردن و به گالش منزل آقاي كاظمي رسيديم و نهار خورديم از آنجا قله هاي چون وسه سر سنگر، اتابك، خرونرو، قدمگاه، سرخل و جاده اصلي ورسك و پل ورسك خيلي زيبا بود تك تك عكس گرفتيم و از آنجا به سمت امامزاده غريب آقا براي زيارت رفتيم ساعت 13:10 دقيقه به سمت اوريم حركت كرديم ساعت 15:40 دقيقه به محل پارك اتومبيل رسيديم اعضاي گروه تا تاريخ 19/12/1390 با يكديگر خداحافظي كردند


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه نوزدهم اسفند 1390 ] [ 12:29 ] [ مدیر گروه ]

گروه کوهنوردی دبرار سوادکوه در مورخه 21/11/1390 طی دعوت تلفنی هیئت کوهنوردی شهرستان سوادکوه مبنی بر حضور در همایش پیاده روی به مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یادمان جانباختگان کوهستان با همکاری اداره تربیت بدنی و هیئت کوهنوردی شهرستان قائمشهر برگزار گردید شرکت نمودند . متاسفانه در این همایش با وجود همکاری هیئت کوهنوردی سوادکوه گروهی از این شهرستان به غیر از گروه کوهنوردی دبرار شرکت نداشتند . گروه کوهنوردی دبرار که متشکل از 19 نفر که 13 نفر آقایان و 6 نفر بانوان بودند ، ساعت 10/7 دقیقه صبح از شیرگاه به سمت منطقه گرزین خیل در سرخ آباد سوادکوه حرکت کردند . حدود ساعت 10/8 دقیقه صبح با حضور در مسجد گزرین خیل پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و عرض خوشامدگویی و تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توسط آقای مهندس نوربخش مسئول هیئت کوهنوردی شهرستان قائمشهر مراسم با ذکر مختصری از شرح حال و زندگینامه جانباختگان کوهستان توسط خانواده های ایشان ادامه یافت همچنین در حین اجرای مراسم سایر مهمانان صبحانه صرف نمودند . در این برنامه گروه های متعددی از شهرستان های قائمشهر ، ساری ، بهشهر ، چالوس ، تنکابن و .... شرکت داشتند . در حدود ساعت 10 صبح با سوت آقای نوربخش برنامه صعود  آغاز شد و سایر شرکت کنندگان با سرقدم آقای دبیر امیری از روستای گرزین خیل به سمت قله سنگر به راه افتادند . گروه دبرار به جهت میزبانی مراسم در جلوی صف قرار گرفته تا ضمن بازگشایی مسیر که با برف سنگین پوشیده شده بود با ایجاد پاکوب مسیر را برای تردد سایر اعضا هموار سازد . ساعت 10/11 دقیقه صبح گروه ها پس از صعودی دلچسب و پرطراوت به منطقه آچی چال رسیدند و ضمن برپایی مراسمی از سایر کوهنوردان تقدیر بعمل آمد . کوچکترین فرد حاضر در همایش دختر خردسال به نمایندگی از سایرین سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران را خواند سپس مراسم  با شعر خوانی محلی مازندرانی توسط برخی از شرکت کنندگان ادامه یافت .

 پس از مراسم حدود 150 نفر از حاضرین که از آمادگی بیشتری برخوردار بودند جهت حضور درقله  ، مسیر را ادامه دادند . هوا تقریباً 15 درجه زیر صفر بود . باد و بوران شدید شرایط را دشوار ساخته بود . ساعت 50/13 دقیقه بعدازظهر به قله سنگر رسیدیم و پس از 15 دقیقه استراحت و گرفتن چند عکس یادگاری جهت بازگشت به روستای گرزین خیل آماده شدیم . در طول مسیر برخی از افراد بدلیل شرایط سخت آب و هوایی دچار مشکل شدند که اعضای گروه دبرار علی الخصوص آقای رضا محمدی ضمن همکاری با ایشان دوستان را تا مبدا مسیر حرکت همراهی نمودند . اعضای گروه دبرار ساعت 10/16 دقیقه بعدازظهر به مسجد منطقه گرزین خیل رسیده و تا برنامه بعدی گروه در مورخه 04/12/1390 بایکدیگر خداحافظی نمود .


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه بیست و یکم بهمن 1390 ] [ 16:15 ] [ مدیر گروه ]

به نام خدا

 

گزارش صعود به عباسعلی

به علت بارندگی در تاریخ 09/10/90 برنامه شیرگاه به آستانه پهنه کلا ساری انجام نشده بود و در تاریخ 16/10/90 که دوباره خواستیم آن را اجرا نمائیم متاسفانه راه جنگلی گل شده بود گروه تصمیم گرفت ...


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم بهمن 1390 ] [ 14:22 ] [ مدیر گروه ]

به نام خداوند هستی بخش

 

گزارش صعود به امامزاده گزو

 

در تاریخ 22/10/90 طی مشورتی که با اعضاء گروه شده تغییر برنامه به مناسبت اربعین حسینی و به یاد ظهر عاشورا از تاریخ 14/11/90 با 23/10/90 که ارفع ده به پرو چشمه بود جا به جا شد.گروه ما در این صعود 23 نفر تشکیل داده بودند که ...


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم بهمن 1390 ] [ 14:15 ] [ مدیر گروه ]

بنام هستی جهان آفرین

گزارش صعود به پرو چشمه ارتفاع 1920

گروه کوهنوردی دبرارسوادکوه طبق تصمیم گرفته درتاریخ 8/11/90ساعت  5:30 دقیقه بعداز جمع شدن اعضای گروه در مکان مبداء حرکت رااز شیرگاه به ارفعده آغاز کردیم ساعت 7صبح به عبور ارفعده رسیدیم یک کیلومتر در جاده ارفعده رفته بودیک که جاده کاملا یخ زده بود بعداز پارک اتومبیل که ساعت 7:30 دقیقه بود به سمت ارفعده حرکت کردیم در این صعود 25 نفر بودیم که...


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ شنبه پانزدهم بهمن 1390 ] [ 14:8 ] [ مدیر گروه ]

گروه کوهنوردی دبرارسوادکوه طبق تصمیم گرفته درتاریخ 8/11/90ساعت  5:30 دقیقه بعداز جمع شدن اعضای گروه در مکان مبداء حرکت رااز شیرگاه به ارفعده آغاز کردیم ساعت 7صبح به عبور ارفعده رسیدیم یک کیلومتر در جاده ارفعده رفته بودیک که جاده کاملا یخ زده بود بعداز پارک اتومبیل که ساعت 7:30 دقیقه بود به سمت ارفعده حرکت کردیم


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ شنبه هشتم بهمن 1390 ] [ 9:26 ] [ مدیر گروه ]

به علت بارندگی در تاریخ 09/10/90 برنامه شیرگاه به آستانه پهنه کلا ساری انجام نشده بود و در تاریخ 16/10/90 که دوباره خواستیم آن را اجرا نمائیم متاسفانه راه جنگلی گل شده بود گروه تصمیم گرفت برای آمادگی بچه ها تاریخ 16/10/90 از دوآب به عباسعلی در منطقه سوادکوه را انجام بدهد اعضای گروه در این صعود 9 نفر بودیم که سه نفر خانم و شش نفر آقا بودند بعداز جمع شدن گروه ساعت 5:30 حرکت به سوی دوآب انجام دادیم .ساعت 6:40 به دوآب رسیدیم  اتومبیل های خود را ابتدای عبور جاده خطیر کوه پارک کرده به سمت کمرپشت حرکت را آغاز کردیم از منطقه چناربن جاده یخ زده و برف بود ناگهان دیدیم یک مینی بوس به هر ترتیبی بود از ما رد شد و تایک پیچ بالاتر از ما ایستاد تا یک سری کوهنوردان را پیاده کند .متاسفانه علی رقم جلسه ای که در تربیت بدنی سوادکوه داشتیم که آقای دارابی گفتند :من پی گیری می کنم که هر گروه کوهنوردی از شهر دیگر می آیند با هماهنگی و معرفی نامه باشد ولی فقط یک حرف بود تمام گروههای کوهنوردی سوادکوه گروه های غریبه را همیشه در صعود خود می بینند به امید روزی که این حرف ها به عمل تبدیل شود بچه های گروه بعلت برف و یخ زدگی جاده کند تر ازقبل به کمر پشت رسیدیم ساعت 8:45 بود کمی استراحت کرده و بعد از خوردن صبحانه حرکت را از ضلع شرقی ادامه دادیم در منطقه جنگل ارتفاع برف 30 سانتی متر بود وقتی ازمنطقه جنگلی رد شدیم ارتفاع برف به 40سانتی متر رسیده بود با مشقت فراوان رد می شدیم .که  یکی از اعضا به علت نپوشیدن کفش مناسب  در چند قدمی صعود با هم برگشتیم تا دوباره با هم صعود کنیم 14:30 ساعت 12:10 برگشت به مبدارا آغاز کردیم و در ساعت به کمرپشت و ساعت 16:30 به ابتدای جاده خطیرکوه رسیدیم .اعضای گروه از یکدیگر به امید برنامه صعوددیگر خداحافظی کردند


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه نهم دی 1390 ] [ 9:16 ] [ مدیر گروه ]


موضوعات مرتبط: عکس دبرار، گزارش صعود
[ پنجشنبه هشتم دی 1390 ] [ 12:2 ] [ مدیر گروه ]

گزارش صعود به قله ارفع کوه ارتفاع 2850 متر تاریخ 6/8/90

در تاریخ 13/8/90 صعود از وسی سر به ارفع کوه از برنامه گذشته که به علت برف و بوران از تاریخ 6/8/90 عقب افتاده بود در ساعت 6:30 صبح اعضای گروه در شیرگاه جمع شده و به سمت وسی سر حرکت کردیم  


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم دی 1390 ] [ 11:55 ] [ مدیر گروه ]

گزارش صعود به لوشکا و ترز شیرگاه ارتفاع 1067 متر در 27 کیلومتری شمال غربی مرکز سوادکوه

در تاریخ 18/09/90 گروه کوهنوردی دبرار سوادکوه صعود را که دو هفته به علت بارندگی عقب انداخته بودند را شروع کرد، ساعت 6:45 دقیقه اعضای گروه در مکانی که معین شده و به سمت زیولای شیرگاه حرکت کردند اعضای گروه در این صعود 7 نفر بودند که بعضی از اعضا به علت کسالت قادر به همراهی گروه نبودند...

8ufuk562yvkqvjy00mf.jpg p1vv1rh70lrd9a302rax.jpg wpz4l4sgd7q0bpp6igm.jpg

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی عکس کلیک کنید


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم دی 1390 ] [ 11:47 ] [ مدیر گروه ]

xpb8yufazlgx5u4kx4tq.jpg  89qu7d8ziv61gepb3gl4.jpg  vp91klcsgysz6q4m2u4q.jpg

طبق برنامه گروه در تاریخ 26/4/90 پنج شنبه ساعت 16 که افراد 10 نفر بودند جمع شده و از شیرگاه به سمت گردنه گدوک حرکت کردیم، در مسیر شرق 15 کیلومتر رفتیم و ساعت 19 به چهارمیش که گوسفندسرا بود رسیدیم. بعد از نصب چادر و بازدید منطقه جغرافیایی اعضای گروه استراحت کوتاهی کرده و بعد از شام ....


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم دی 1390 ] [ 11:31 ] [ مدیر گروه ]

ساعت 3 بامداد جمعه 19/9/89 از مبدا شیرگاه به سمت گردنه گدوک حرکت کردیم. ساعت 5 بامداد در منطقه گدوک با تیمی که از تهران با ما برنامه مشترک داشت مواجه شدیم که اعضای دو گروه 40 نفر بودیم. در مسیر شرق به مسافت 15 کیلومتر حرکت کردیم و به گوسفندسرا رسیدیم. ساعت 6:30 پس از آماده شدن و برداشتن کوله پشتی به سمت قله حرکت کردیم. مسیر با باد شدید و برف همراه بود که پس از مدت کوتاهی استراحت و پوشیدن لباس مناسب با محیط در ساعت 12 به یالی که به قله منتهی می شد رسیدیم. بعد از صرف ناهار و استراحت با توجه به صخره ای بودن مسیر با تشکیل گروههای متعدد و گروه امداد توانستیم به قله صعود کنیم. پس از استراحتی کوتاه و گرفتن عکس یادگاری از مسیر شمالی قله به پایین برگشتیم. ساعت 4 بعد از ظهر به گوسفندسرا و بعد از خداحافظی با اعضای تیم تهران به مبدأ برگشتیم.

ei7pt1v1gnhle0flf27f.jpg  886cfk46mr7pzh1e2fw8.jpg

برای سایز بزرگتر دیدن عکس روی آن کلیک کنید


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ پنجشنبه هشتم دی 1390 ] [ 11:27 ] [ مدیر گروه ]

در تاریخ 30/2/90 تعداد اعضای گروه  10 نفر بودند. طبق برنامه گروه کوهنوردی دبرار سوادکوه ساعت 5:45 صبح اعضای گروه  در مکان معین جمع شده و حرکت کرده ساعت 7 صبح به دوآب اول جاده خطیرکوه رسیدیم، اعضای گروه لباسهای خود را پوشیدند و کوله ها را برداشتند و به سمت کمرپشت حرکت کردند...


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم دی 1390 ] [ 11:23 ] [ مدیر گروه ]

اعضای گروه طبق برنامه در تاریخ25/9/90 ساعت 30/5 در مکان دفتر گروه کوه نوردی دبرار واقع در شیرگاه جمع شده و به سمت دوآب حرکت کردیم هوای شیرگاه بارانی بود با تماسی که گرفتیم دوآب هوا صاف بود. تعداد نفرات گروه در این صعود13 نفر بودند  10نفر اقایان و 3 نفر بانوان ساعت 45/6 به دوآب رسیدیم متاسفانه برای آقای چنگیز قلی پور اتفاق افتاده بود و نتوانست با ما به سیمت بیاید.مسئول فنی گروه با هماهنگی سرپرست گروه تشخیص دادن که از ارفعده به سمت ارفع کوه برویم و مسیر حرکت ما تغییر پیدا کرد. ساعت 30/7 به ارفعده رسیدیم هوا کمی مه صبگاهی داشت اتومبیل ها را پارک کرده و به سمت ارفع کوه حرکت کردیم.ساعت 9 به میچکا چشمه رسیدیم هوا کاملا صاف و آفتابی بوده و تقریبا 20 سانتی متر برف وجود داشت .بعد از کمی استراحت بعد از صبحانه به سمت قله حرکت کردیم. ساعت 11 به پناهگاه رسیدیم سرعت باد خیلی زیاد بود.از قله کلیه مناطق زیر دست پوشیده از ابر بود بطوریکه احساس میکردی بالاتر از ابرها هستی .بعد از عکس های یادگاری و ناهار ساعت13 حرکت به سمت ارفده را شروع کردیم و ساعت 30/15 به ارفعده رسیدیم اعضای گروه تا برنامه بعدی با یکدیگر خداحافظی کردیم


موضوعات مرتبط: گزارش صعود
[ جمعه بیست و پنجم آذر 1390 ] [ 9:13 ] [ مدیر گروه ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب